Over ons

Wima Vastgoed B.V. is een vastgoedeigenaar en vastgoedontwikkelaar die sinds 2000 actief is in de provincies Groningen en Drenthe. Alle panden binnen de portefeuille zijn in eigendom en worden voor eigen rekening en risico gerenoveerd of (her-)ontwikkeld. Groningse nuchterheid ligt ten grondslag aan de visie om volgens een degelijke en nette standaard woon- of werkruimte aan te bieden aan de nieuwe gebruiker. Praktisch en betaalbaar. De vastgoedportefeuille van Wima Vastgoed is tweeledig.

Project ontwikkeling

Wima biedt oude stenen een tweede leven. Aangekochte leegstaande winkel- of kantoorpanden in centrumgebieden, zijn en of worden omgebouwd tot wooneenheden, appartementen of stadswoningen. Daarmee voorziet Wima met name in een behoefte, welke meer en meer is ontstaan door het gebrek aan betaalbare woningruimte voor starters op de woningmarkt. Het aanbod voldoet qua oplevering aan de eisen van de huidige tijd, waarbij zo veel mogelijk ook met duurzaamheid rekening wordt gehouden. De ruime diversiteit biedt inmiddels aanbod voor jong en oud. Alle wooneenheden bevinden zich in een levendige omgeving in de nabijheid van het openbaar vervoer. Verhuur van de woningen is ondergebracht bij Domeq Vastgoedbeheer.

Kenmerkend voor Wima Vastgoed is de integratie van commercie en woonruimte in één pand. Veel van de panden herbergen namelijk een mix van beide. Dat maakt het voor beide partijen aantrekkelijk.

Wima vastgoed "oude stenen tweede leven"

Vertrouwen

Sinds 2000 ligt de Groningse nuchterheid ten grondslag aan onze visie om betaalbare en praktische woon- en werkruimtes te creëren.

Diversiteit

Aanbod voor jong en oud. Alle wooneenheden bevinden zich in een levendige omgeving in de nabijheid van het openbaar vervoer.

Duurzaam

Wima biedt oude stenen een tweede leven. Het aanbod voldoet qua oplevering aan de eisen van de huidige tijd, waarbij rekening gehouden wordt met duurzaamheid.